O nás

EU-POWER, s.r.o.
IČO: 46970592
DIČ: 2023667723
IČ DPH: SK2023667723

Zapísaný v OR OS Nitra v odd. s.r.o., vložka číslo: 33406/N

Prevádzka/Office: Hlavná 15/24, Vráble
Sídlo: Lúky 1129/47 952 01 Vráble

Bankové spojenie:
Tatra banka
Číslo účtu IBAN: SK08 1100 0000 0029 4502 3374

Tel. kontakt: 0948 548 551